Networking

Local area network (LAN) – lokálna sieť je počítačová sieť, spájajúca počítače a ďalšie zariadenia, pokrývajúca menšiu geografickú oblasť (do niekoľko km), ako napríklad dom, kancelária, alebo skupina budov. Súčasné LAN bývajú najčastejšie založené na prepínaných ethernetových sieťach, s prepojením metalickým káblom,  optickým káblom, alebo bezdrôtovo (Wi-Fi, Bluetooth atď).

Lokálne siete bývajú oproti WAN zvyčajne rýchlejšie, menej rozsiahle a nevyžadujú prenájom telekomunikačných liniek.

LAN sa skladá z aktívnych a pasívnych prvkov. Aktívne prvky, ako napríklad počítač (sieťová karta), smerovač, prepínač a pod. nejakým spôsobom reagujú na signál, ktorý cez ne prechádza. Naproti tomu sú pasívne prvky, ako napríklad kabeláž, konektory a pod., ktoré len pasívne signál prenášajú bez jeho akejkoľvek modifikácie, alebo sledovania.

Aj keď je dnes prepínaný ethernet na fyzickej a linkovej vrstve spolu s protokolom TCP/IP najbežnejší, v minulosti bolo využívaných mnoho iných riešení, pričom niektoré sú dodnes obľúbené. Väčšie lokálne siete môžu mať kvôli zvýšeniu odolnosti voči výpadku nadbytočné linky a aktívne prvky (redundancia) prepájajúce jednotlivé časti siete a umožňujúce reakciu na poruchu. Lokálne siete je možné prepájať pomocou aktívnych prvkov medzi sebou navzájom alebo s internetom.