Zabezpečovacie systémy

Často vidíme domy na vedľajších uliciach alebo v susedstve, ktoré boli
vylúpené, poškodené. My ignorujeme tieto upozornenia

Čítajte viac »

Satelitná a terestriálna TV

Postupne, do roku 2012 bude pozemské analógové televízne vysielanie nahradené pozemským digitálnym televíznym vysielaním DVB-T.

Čítajte viac »

Networking

Local area network (LAN) – lokálna sieť je počítačová sieť, spájajúca počítače a ďalšie zariadenia, pokrývajúca menšiu geografickú oblasť

Čítajte viac »